*
* cynllunio mewnol gloss *
shan@glosshome.co.uk
07887 955179
*
*
*

hafan   |   gloss yw   |   gwaith gloss   |   portffolio   |   galeri   |   cysylltu â ni   |   english

*
*
mood board portffolio designer lighting kitchen design
decorative pattern
*
*

Mae prosiectau diweddar wedi cynnwys:

Penarth, Bro Morgannwg
Prosiect 1 – Ystafell wely mewn fflat penty

Dyffryn Tywi, Sir Gaerfyrddin
Prosiect 2 – Estyniad newydd
Prosiect 3 – Mynedfa/cyntedd

Radyr, Caerdydd
Prosiect 4 – Cartref teulu

Plasty Gwledig Georgaidd, Sir Gaerfyrddin
Prosiect 5 – Cynllunio cartref

Bae Caerdydd, Caerdydd
Prosiect 6 – Fflatiau arddangos
Prosiect 7 – Ystafell wely mewn fflat ar lan y dŵr

Pen-y-bont ar Ogwr, De Cymru
Prosiect 8 – Cartref teulu

Canol Dinas Caerdydd
Prosiect 9 – Cartref teulu


Cysylltwch â ni
am ymgynghoriad sy'n rhad ac am ddim a heb rwymedigaeth


*
*
*
maint y testun increase font size decrease font size
*
*
*

© Hawlfraint cynllunio mewnol gloss
Dyluniwyd a datblygwyd gan Staziker Jones | Hygyrchedd | Clodrestr

*
*
*
*