*
* cynllunio mewnol gloss *
shan@glosshome.co.uk
07887 955179
*
*
*

hafan   |   gloss yw   |   gwaith gloss   |   portffolio   |   galeri   |   cysylltu â ni   |   english

*
*
bespoke furniture beth stylish accessories styling/dressing
decorative pattern
*
*

Ymfalchïwn yn y ffaith ein bod yn cynnig cynllunio mewnol ar gyfer cartrefi a byd masnach, o'r cysyniad i'r cwblhad.

Mae ein perthynas hirdymor â'n cleientiaid yn profi, beth bynnag fo'ch gofynion, y gallwn ni eu cyrraedd. O ganfod tecstilau arbenigol i ddodrefnu meddal cyfoes a phwrpasol, effeithiau paent, gorchuddio muriau, ac o glustogwaith wedi ei ddylunio'n unigol i ddodrefn, goleuo a llorio.

Rydym yn gweithio gyda thîm dethol o fasnachwyr a chyflenwyr, gan gynnig gwasanaeth cyfeillgar, anffurfiol a rhesymol. O gynllunio ceginau ac ystafelloedd ymolchi i greu cynlluniau ystafelloedd syml gallwn ddarparu cynlluniau wedi eu teilwra'n arbennig ar gyfer lloriau, codiadau, dodrefn a goleuadau, yn ogystal â chynnig cyngor ar ffyrdd o arbed lle.

Os ydy eich eiddo wedi bod ar y farchnad am gyfnod maith, gall ein meddyg cartref ddarparu'r moddion perffaith! Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth i ddodrefnu tai ar log.


Cysylltwch â ni
am ymgynghoriad sy'n rhad ac am ddim a heb rwymedigaeth


*
*
*
maint y testun increase font size decrease font size
*
*
*

© Hawlfraint cynllunio mewnol gloss
Dyluniwyd a datblygwyd gan Staziker Jones | Hygyrchedd | Clodrestr

*
*
*
*